Spolek

Toto jsou stránky komunity lidí, kteří se zajímají o dění kolem kostela sv. Vavřince v Želině a přímo či nepřímo jej chtějí podporovat.

Toto je stránka pro všechny, kdo se zajímají o dění kolem kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně. Stránku spravuje nově založený spolek přátel tohoto kostela. Pokud se spolkové činnost z jakéhokoli důvodu nemůžete nebo nechcete účastnit, ale o kostelík se zajímáte, jste zde tedy také správně. Toto nejsou interní stránky spolku, ale stránky, které mají informovat o všem, co se u sv. Vavřince děje a bude dít.Mnohé věci musí zrát, nejprve v hlavě, pak v srdci a nakonec na úřadech. V našem případě se nápad na založení Spolku přátel kostela sv. Vavřince v Želině zrodil před více než rokem, pak jsme ho přes zimu nechali dobře usadit a na jaře vyklíčit, no a celé léto dozrával na krajském soudu. Ale dočkali jsme se žní a náš spolek byl úspěšně zapsán do spolkového rejstříku.

Ze stanov spolku vyjímáme:

„Hlavním účelem a cílem spolku je aktivní podíl na postupné rekonstrukci objektu kostela sv. Vavřince v Želině a revitalizaci přilehlého hřbitova. Dalšími cíli, formami činnosti a posláním spolku jsou zejména:

  1. spolupráce s německým spolkem Förderverein Seelau/Želina e. V. se sídlem v obci Rechenberg-Bienenmühle, v zemském okrese Mittelsachsen, Svobodný stát Sasko, Německo.
  2. pořádání bohoslužeb, slavností, koncertů, výstav a jiných kulturních akcí odpovídajících duchu a poslání kostela
  3. získávání finančních zdrojů na činnosti spojené s cíli spolku“

Spolek přátel kostela sv. Vavřince v Želině
Sídlo: Rokle – Nová Víska u Rokle 6, PSČ 432 01 | IČO: 05423112
Spisová značka 10137 L, Krajský soud v Ústí nad Labem
Statutární orgán
Mgr. JAN LOSENICKÝ – Předseda | Mgr. IRENA LENČOVÁ – Člen | RENATA KOBZOVÁ – Člen
Za radu jedná navenek jménem spolku a za spolek předseda. Právo podepisovat jménem spolku má pouze předseda nebo radou pověřený člen rady.