Co děláme

Kostel sv. Vavřince v Želině

Aktivity našeho spolku jsou různorodé jejichž společným cílem je oživení a obnova kostela Sv. Vavřince. Pořádáme výstavy, revitalizaci zeleně okolo kostelíka, renovujeme hroby, organizujeme prohlídky kostela, koncerty, průvod Bílých paní a řadu dalších aktivit.

Finanční prostředky získáváme ze členských příspěvků, projektů a finančních darů přispěvatelů.

Akce v roce 2020

Akce v roce 2019

Akce v roce 2018

Akce v roce 2017